Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận

Trên cơ sở Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 481/UBND-NCKSTTHC ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xây dựng quyết định quy phạm pháp luật năm 2022.

Thông báo tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong tháng 7/2022

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025.

Triển khai mở rộng xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2023

Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Văn bản số 1962/UBND-KGVXNV về việc mở rộng triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2023.

Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại Chi cục trong 6 tháng đầu năm 2022

Tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2022 được triển khai nghiêm túc, Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo các phòng thực hiện các nội dung tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ và các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến công dân; đội ngũ CC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở. Kết quả cụ thể như sau:

TRUNG TÂM KT TĐC

Muối tinh là loại muối được sử dụng rộng rãi hiện nay, có kết cấu tinh thể khối vuông, kích thước tinh thể nhỏ nhất trong các loại muối. Khi quan sát bằng mắt thường, sẽ thấy muối tinh có các hạt đều và mịn hơn so với các loại muối khác. Trong đời sống hằng ngày, loại muối tinh mà chúng ta thường thấy nhất đó là muối iot. Muối tinh được khai thác từ mỏ muối dưới lòng đất vì thế muối tinh thường không vón cục. Muối tinh thường được sử dụng trong làm bánh vì đặc tính dễ tan sẽ không làm hư kết cấu của bánh.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong Quý I/2022 được Chi cục triển khai nghiêm túc, Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo các phòng thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TTBNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ và các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến công dân. Đội ngũ CC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở. Kết quả cụ thể như sau: