Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2017

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp quản lý đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017 giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Phòng Kinh tế & Hạ Tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố trong những tháng cuối năm 2017. Chi cục đã có văn bản hướng dẫn các huyện phối hợp, triển khai một số nội dung sau:1. Tuyên truyền pháp luật về đo lường tại các chợ, trung tâm thương mại: Các huyện chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định về đo lường. Tùy theo tình hình địa phương, các huyện có thể áp dụng theo những hình thức sau:

- Tuyên truyền trên loa phát thanh của chợ, trung tâm thương mại.

- Treo băng rôn tuyên truyền trước cổng chợ, trung tâm thương mại với khẩu hiệu: Cân đúng cân đủ là đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; Cân đúng cân đủ là góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

2. Tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật: Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, vàng trang sức – mỹ nghệ. Với phương thức phối hợp:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp; trực tiếp mời các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tham gia; tổ chức 04 lớp tập huấn tại từng địa bàn, như sau:

- Lớp thứ nhất: Tổ chức tại thị xã La Gi (mời toàn bộ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại huyện Hàm Tân và thị xã La Gi)

- Lớp thứ hai: Tổ chức tại TP. Phan Thiết (mời toàn bộ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam và TP. Phan Thiết).

- Lớp thứ ba: Tổ chức tại huyện Đức Linh (mời toàn bộ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại các huyện Đức Linh và Tánh Linh).

- Lớp thứ tư: Tổ chức tại Tuy Phong (mời toàn bộ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại các huyện Tuy Phong và Bắc Bình).

Thời gian tổ chức: Dự kiến vào đầu tháng 10/2017.

Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ Tầng các huyện, thị xã, thành phố chủ động thống kê, lập danh sách đối tượng mời tập huấn; liên hệ đăng ký địa điểm tập huấn và chuẩn bị hội trường khi nhận kế hoạch của Chi cục.

3. Phối hợp kiểm định phương tiện đo: Căn cứ thời gian theo Kế hoạch số 43/KH-CCTĐC ngày 03/3/2017, các huyện chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm định cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn quản lý; văn bản phối hợp gửi về Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục để thống nhất thời gian, địa điểm và phí kiểm định.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trao đổi, thống nhất với các huyện từng nội dung phối hợp, hỗ trợ phí xăng xe trong quá trình kiểm định, dự trù lệ phí kiểm định từng loại cân để các huyện thông báo đến đối tượng sử dụng phương tiện đo.

4. Phối hợp kiểm tra tình hình sử dụng phương tiện đo: Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (cân các loại) tại các các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn quản lý của đơn vị. Căn cứ thời gian theo Kế hoạch phối hợp số 43/KH-CCTĐC ngày 03/3/2017, các huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, dự trù kinh phí kiểm tra và gửi văn bản phối hợp về Chi cục để Chi cục sắp xếp thời gian và cử công chức tham gia đoàn kiểm tra. Chi cục hỗ trợ các biểu mẫu trong công tác kiểm tra, hỗ trợ thiết bị, phương tiện kiểm tra khi các huyện yêu cầu.

5. Công tác xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng: Các huyện duy trì hoạt động các trạm cân đối chứng đã xây dựng đưa vào hoạt động, nâng cấp và xây dựng mới các trạm cân đúng theo quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận và theo văn bản hướng dẫn của Chi cục trong thời gian qua. Đồng thời trước 15/12/2017, các huyện phải tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả triển khai và duy trì trạm cân đối chứng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chi cục đề nghị các huyện quan tâm phối hợp thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục để được hướng dẫn (Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Đo lường, điện thoại: 0252.754028)./.

Thiên Hòa


Các tin tiếp
Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2018 đạt được một số kết quả nổi bật.   (17/1/2019)
Năm 2018, Chi cục phát hiện và xử lý 04 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng, xử phạt 280 triệu đồng.   (17/1/2019)
Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2019   (2/1/2019)
Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực KHCN năm 2018   (21/12/2018)
Kết quả thanh tra các đơn vị điện lực trên địa bàn Bình Thuận   (23/11/2018)
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty Cổ phần Gas Long Sơn   (5/10/2018)
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty CP Kinh doanh Khí Miền nam - Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận   (5/10/2018)
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục   (19/9/2018)
Tăng cường kiểm soát phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động y tế   (27/8/2018)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam   (20/8/2018)
Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN   (13/7/2018)
Nghị định Chính phủ về kinh doanh khí   (2/7/2018)
Bình Thuận: Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.   (2/5/2018)
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì   (2/4/2018)
Hướng dẫn kiểm định cột đo xăng dầu để bán xăng sinh học (E5) và gắn thiết bị in chứng từ bán hàng trên cột đo   (19/3/2018)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (26/2/2018)
Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục TCĐLCL Bình Thuận trong năm 2017 có những nét nổi bật đáng kể   (18/1/2018)
Bình Thuận: Khảo sát chỉ số RON trong xăng sinh học E5 RON 92   (16/1/2018)
Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018   (15/1/2018)
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TCĐLCL   (21/12/2017)
Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (7/11/2017)
Tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh   (27/10/2017)
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì năm 2017   (3/10/2017)
Tập huấn về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn   (30/8/2017)
Kiểm tra nhà nước về đo lường lĩnh vực kinh doanh điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (23/8/2017)
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2017   (14/8/2017)
Kể từ ngày 10/7/2017, những vi phạm về đo lường, chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí thì áp dụng Nghị định có liên quan để xử phạt.   (30/6/2017)
Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực khoa học công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2017   (22/6/2017)
Ban hành quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới   (6/6/2017)
Một số hướng dẫn mới trong kiểm tra nhà nước về đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (24/5/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, điện, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn huyện Phú Quý   (16/5/2017)
Triển khai công tác dán tem niên phong công tơ tổng của côt đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (14/4/2017)
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì   (28/3/2017)
Năm 2017 Chi cục tăng cường công tác phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện   (14/3/2017)
Trong tháng 3, Chi cục triển khai kiểm tra các quy định về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2   (7/3/2017)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (13/2/2017)
Những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp quản lý hoạt động TCĐLCL cấp huyện năm 2016   (6/2/2017)
Điểm nhấn hoạt động quản lý đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2016   (11/1/2017)
Phát hiện, xử phạt 04 cơ sở vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với tổng số tiền 39.168.00 đồng.   (29/12/2016)
Tăng cường kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.   (29/12/2016)
Kể từ ngày 01/01/2017 tổ chức kinh doanh taxi không có thiết bị in hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng.   (23/12/2016)
Tổng cục ban hành Quy trình kiểm định tạm thời đối với cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn.   (21/12/2016)
Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các quy định trong kinh doanh xăng dầu.   (5/10/2016)
Tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ đánh giá đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (5/10/2016)
Kẹp chì, niêm phong đồng hồ tổng ở cây xăng để chống gian lận   (29/9/2016)