Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Ngày 28/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.

Chi tiết
Phân cấp quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
(VietQ.vn) - Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi các Sở NN&PTNT, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) về phân cấp quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.
Chi tiết
Một số kết quả chủ yếu trong việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc tại tỉnh Bình Thuận trong năm 2022

Thực hiện Quyết định  số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc và Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03/3/2020 UBND tỉnh Bình Thuận, với vai trò là cơ quan tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục  Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 và tổ chức thực hiện vào điều kiện thực tế của tỉnh.

Chi tiết
Một số phương pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa

(VietQ.vn) - Hiện nay, ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc được nhiều nước phát triển áp dụng từ lâu như một khâu bắt buộc phải có của sản phẩm nếu muốn đưa ra lưu thông trên thị trường.

Chi tiết
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phối hợp với Công ty cổ phần Chứng nhận quản lý và chất lượng sản phẩm Greencert tổ chức lớp tập huấn phổ biến, hướng dẫn triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Chi tiết
Mã LEI – tương lai mới cho nhận dạng pháp nhân toan cầu
(Tcvn.gov.vn) Mã Phân định pháp nhân – LEI là một mã gồm 20 ký tự chữ và số dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế ISO 17442:2012, được cung cấp cho các pháp nhân là đối tác của các giao dịch tài chính. Mã LEI có thể liên kết trở lại dữ liệu về các thông tin quan trọng trong quá trình giao dịch của pháp nhân/thực thể, bao gồm cả thông tin về quyền sở hữu của pháp nhân/thực thể cuối cùng.
Chi tiết
Hơn 150 triệu sản phẩm đã được xác minh bởi GS1

(VietQ.vn) - Sử dụng công nghệ nền tảng xác minh danh tính sản phẩm toàn cầu do Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế (GS1) triển khai được xem là giải pháp hữu hiệu giúp cho nhà bán lẻ và người tiêu dùng xác minh thông tin sản phẩm trên thị trường một cách chuẩn xác.

Chi tiết
Áp dụng truy xuất nguồn gốc theo chuẩn GS1: Mô hình từ trang trại thanh long Bình Thuận
(VietQ.vn) - Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia phối hợp với Trung tâm Chứng nhận phù hợp - Quacert vừa thực hiện đánh giá sự phù hợp của Hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn GS1 tại mô hình Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Nam ( huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).
Chi tiết
Thông báo: Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận mời các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Tập huấn về hệ thống truy xuất nguồn gốc

Hiện nay, hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được xã hội rất quan tâm. Bởi vì, thông qua hoạt động triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đem lại nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc quản lý, giúp sản phẩm, hàng hóa có được tấm “giấy thông hành” xuất khẩu ra thế giới, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng.

Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về sử dụng mã số, mã vạch

Tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, mã vạch phải thực hiện ghi/in mã số, mã vạch trên bao bì sản phẩm, hàng hóa bao đảm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/TEC 15426-1 và ISO/IEC 15426-2 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng.

Chi tiết
Tổng số : 11 bài viết
Trang
12