Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL Bình Thuận thông báo áp dụng mức thuế suất thuế GTGT

Căn cứ công văn số 5560/CT-KKKT ngày 10/10/2016 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc thuế suất GTGT và công văn số 5160/CT-TTHT ngày 20/9/2017 Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc trả lời chính sách thuế. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan về tình hình áp dụng mức thuế suất mới về thuế GTGT như sau:Từ ngày 01/01/2018 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận áp dụng thuế suất GTGT 5% đối với các dịch vụ khoa học và công nghệ là: kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; nghiên cứu, áp dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.

Đối với các hàng hoá, dịch vụ còn lại ngoài các nội dung trên (như: kinh doanh phương tiện đo, chi phí xăng xe, công tác phí, thuê phương tiện vận chuyển,…) thì mức áp dụng thuế suất GTGT là 10%.

Tổ chức và cá nhân cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Tổ chức Hành chính.

Số điện thoại: 0252.3822390; 0252.03754139; 0252.3699699.

Hoặc Website: www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn

Thiện Thuần


Các tin tiếp
Kiểm định cân dùng trong hoạt động mua bán vàng và vàng trang sức mỹ nghệ   (27/8/2018)
Nước uống đóng chai an toàn phải qua hàng chục chỉ tiêu kiểm nghiệm trước khi lưu thông trên thị trường   (13/6/2018)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng cuối năm 2018   (12/6/2018)
Sản xuất gạch không nung giải phóng tro xỉ nhà máy nhiệt điện   (9/5/2018)
Những điều cần biết về nước mắm khi sử dụng   (12/4/2018)
Ảnh hưởng của ô nhiễm nước tới hoạt động sản xuất nông nghiệp   (15/1/2018)
Thông báo dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giám sát chất lượng môi trường định kỳ.   (30/11/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL Bình Thuận thông báo áp dụng mức thuế suất thuế GTGT   (7/11/2017)
Ô nhiễm môi trường trong chế biến cao su   (7/11/2017)
Quy định mới về Kỹ thuật quan trắc môi trường   (18/10/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Năng lực thử nghiệm vật liệu xây dựng công trình   (18/10/2017)
Cảnh giác với bún, mì chứa hàn the đang gia tăng   (3/8/2017)
Kiểm soát hàm lượng Nitrit, Nitrat trong thực phẩm chế biến sẵn   (20/7/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Năng lực kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường   (6/7/2017)
Kiểm soát chất lượng gạch ống không nung   (5/7/2017)
Kiểm soát Melamine trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi   (26/6/2017)
Cảnh giác với hóa chất độc ngâm rau quả   (26/6/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng cuối năm 2017   (21/6/2017)
Sử dụng Trichlorfon trong bảo quản cá khô   (16/5/2017)
An toàn vệ sinh thực phẩm mùa nắng nóng   (9/5/2017)
Nâng cao kỹ năng diệt côn trùng nhà xưởng   (28/4/2017)
Kiểm soát hoạt chất Paraquat trong nguồn nước sinh hoạt   (28/4/2017)
Măng khô - Nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng   (4/4/2017)
Ô nhiễm môi trường đất   (4/4/2017)
Nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng trong mỹ phẩm trôi nổi   (28/2/2017)
Cung cấp dịch vụ đo kiểm môi trường lao động   (22/2/2017)
Kiểm soát môi trường trong chế biến thủy sản   (6/2/2017)
Chloramine – Một số quan tâm khi sử dụng   (6/2/2017)
Nâng cao năng lực kiểm định đồng hồ nước lạnh   (2/12/2016)
Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL Mở rộng khả năng hiệu chuẩn phương tiện đo   (2/12/2016)
Đảm bảo đo lường trong việc sử dụng cân tại các siêu thị, trung tâm thương mại.   (2/11/2016)
Tư vấn và thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng theo ISO 9001 cho cửa hàng kinh doanh xăng dầu   (25/10/2016)
Kiểm nghiệm bao bì, dụng cụ chứa thực phẩm   (25/10/2016)
Tác hại của Nitrate   (5/10/2016)
Đào tạo – dịch vụ mới của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL   (5/10/2016)