Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”, trong 02 ngày, 06-07/11/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sang tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.


Chi tiết
Một số thay đổi về thành phần hồ sơ của Thủ tục cấp phép hàng nguy hiểm

Ngày 01/7/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/TT-BKHCN về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.


Chi tiết
Triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020

Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4281/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020. Theo Kế hoạch, để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Thuận, phiên bản 1.0 đã được phê duyệt, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển về chiều rộng và chiều sâu trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu:

Chi tiết
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty Cổ phần Gas Long Sơn
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 40/QĐ-CCTĐC ngày 10/9/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với Công ty Cổ phần Gas Long Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình thuận kết luận thanh tra như sau:
Chi tiết
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty CP Kinh doanh Khí Miền nam - Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 41/QĐ-CCTĐC ngày 10/9/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh Kh Miền Nam- Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận kết luận thanh tra như sau: 

Chi tiết
Kết quả thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Thực hiện Chương trình, kế hoạch thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2018 được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt. Trong tháng 9/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (Công ty Cổ phần Gas Long Sơn và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam- Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận), kết quả các đơn vị đều chấp hành thực đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, cụ thể:


Chi tiết
Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 – Những thay đổi chính
ISO 45001 xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 nhưng đây thực sự vẫn là một tiêu chuẩn mới và khác biệt, không phải là bản sửa đổi hay cập nhật và sẽ thay thế OHSAS 18001 trong ba năm tới
Chi tiết
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018 - Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày 14-10 hằng năm được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, với mục tiêu đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

Chi tiết
Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn đối với sản phẩm hữu cơ

Đó là quy định tại Nghị định 109/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ vừa được Chính phủ ban hành ngày 29/8/2018 vừa qua.


Chi tiết
Công bố các Tiêu chuẩn quốc gia về giao thông đường bộ và công nghệ thông tin

Trong tháng 7&8/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành các quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia về giao thông đường bộ và công nghệ thông tin


Chi tiết
Tổng số : 124 bài viết
Trang
12345678910Tiếp