Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2019

Thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (viết tắt là Chương trình NSCL), Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông báo đến Quý tổ chức, doanh nghiệp việc đăng ký tham gia Chương trình NSCL trong năm 2019 để nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sau:


Chi tiết
Danh mục các Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia được ban hành trong năm 2018
Danh mục các Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia được ban hành trong năm 2018
Chi tiết
Sửa đổi , bổ sung một số điều Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”

Ngày 01/7/2018, Bộ KHCN ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.


Chi tiết
Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2019

Nhằm kỷ niệm 69 năm (20/01/1950 - 20/01/2019) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 08/SL thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét và 18 năm ngày Đo lường Việt Nam (20/01) và thực hiện Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg ngày 11/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất lấy ngày 20 tháng 01 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam. Thực hiện các hướng dẫn tại Công văn số 3633/TĐC-ĐL ngày 11/12/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam năm 2019.


Chi tiết
Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực KHCN năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ KH&CN, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong năm 2018, Sở KH&CN đã chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục TCĐLCL tăng cường công tác thanh- kiểm tra về về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên đại bàn tỉnh Bình Thuận. Phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính.

Chi tiết
Kết quả thanh tra các đơn vị điện lực trên địa bàn Bình Thuận
Trong tháng 10-11/2018, Chi cục đã tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về Đo lường của 03 đơn vị điện lực thuộc địa bàn huyện Đức Linh, Tuy Phong và Thị xã La Gi. Kết quả 03 đơn vị điện lực đều thực hiện tốt các quy định của Luật Đo lường trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo, cụ thể như sau:
Chi tiết
Tổ chức đào tạo 5S tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn

Theo nhu cầu đăng ký hỗ trợ của Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn và thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận,


Chi tiết
Quy định biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành.


Chi tiết
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2021
Ngày 19/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3177/QĐ-UBND  về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2021
Chi tiết
Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Bình Thuận

Nhằm hỗ trợ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận trong việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

Vừa qua, ngày 14/11/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”. Việc tổ chức đào tạo này được thực hiện theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.
Chi tiết
Tổng số : 135 bài viết
Trang
12345678910Tiếp