Bình Thuận: Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngày 21/3/2018 vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Quy định về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

Ngày 20/12/2017 Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini. Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 :2017/BCT về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini.


Chi tiết
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính phủ vừa quy định nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Theo Nghị định trên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước như: hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.


Chi tiết
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì

Trong tháng 03/2018 vừa qua, Chi cục đã tham gia phối hợp với Sở Công Thương thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường của các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh năm 2018. Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra tại 02 đơn vị thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết. Kết quả các đơn vị điện lực đều thực hiện tốt các quy định của Luật Đo lường trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo, cụ thể như sau:


Chi tiết
Phiên bản mới ISO 31000:2018 giúp quản lý rủi ro đơn giản
Thiệt hại đối với danh tiếng hoặc thương hiệu, tội phạm mạng, nguy cơ chính trị và khủng bố là một trong những rủi ro mà các tổ chức tư nhân và công cộng thuộc mọi loại và quy mô trên thế giới phải đối mặt với tần suất ngày càng tăng. Phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 31000 vừa được ban hành nhằm quản lý sự không chắc chắn thường xảy ra
Chi tiết
Hướng dẫn kiểm định cột đo xăng dầu để bán xăng sinh học (E5) và gắn thiết bị in chứng từ bán hàng trên cột đo

Ngày 05/02/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Văn bản số 314/TĐC-ĐL về việc kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng sinh học (E5) và gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu. Theo đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cần thực hiện một số nội dung như sau:


Chi tiết
Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017

Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng cường sản xuất, kinh doanh các loại hàng hoá để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, đây cũng là điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn bất chính lợi dụng gian lận về đo lường, chất lượng hàng hóa để móc túi người tiêu dùng. Vì vậy, để đảm bảo đo lường, chất lượng, an toàn hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng; chống gian lận về đo lường, chất lượng  hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Chi cục đã tổ chức đợt kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường 


Chi tiết
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2018

Nhằm nâng cao hoạt động giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện tốt hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, góp phần vào công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Tổ chức khảo sát thông tin lập Dự án triển khai ISO điện tử
Ngày 31/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 2898/KH-UBND về việc triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020 sẽ triển khai áp dụng ISO điện tử tại 29 các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, gồm các sở, ngành, UBND cấp huyện đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Chi tiết
Tổng số : 94 bài viết
Trang
12345678910