Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Quyết định số 1274/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa,

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa như sau:

Xem file đính kèm tại đây./.

Quang Luận

Chi tiết
Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực khoa học công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ KH&CN, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở KH&CN đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên đại bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Ban hành quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới

Ngày 12/5/2017, Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lương Chất lượng ký Quyết định số 701/QĐ-TĐC   về việc ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định trên là Quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới số hiệu ĐLVN 214:2017 thay thế ĐLVN 214:2009.

Chi tiết
Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông

Ngày 12/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định công bố 10 Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông.

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho doanh nghiệp thủy sản

Trong thời gian qua, để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập với xu thế toàn cầu hóa, các doanh nghiệp thủy sản của tỉnh đã có sự quan tâm hơn trong viêc triển khai thực hiện các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.


Doanh nghiệp và báo cáo viên  trao đổi  tại khóa đào tạo


Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Ngày 22/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng phương pháp LEAN cho doanh nghiệp dệt may”.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may của tỉnh trong việc triển khai áp dụng các mô hình, công cụ quản lý nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận,


Lãnh đạo Chi cục TĐC phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Chi tiết
Một số hướng dẫn mới trong kiểm tra nhà nước về đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 09/5/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn số 1011/TĐC-ĐL về việc thay thế Công văn số 1693/TĐC-ĐL ngày 08/9/2014 về hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN. Trong đó có một số điểm mới cần quan tâm như sau: 

Chi tiết
Kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, điện, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn huyện Phú Quý

Nhằm kiểm tra tình hình thi hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh, từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 5, Chi cục chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Phú Quý tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, điện, vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn huyện đảo.

Chi tiết
Thông tin về chuyển đổi phiên bản áp dụng sang TCVN ISO 9001:2015
Vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành văn bản số 751/TĐC-HCHQ ngày 12/4/2017 về việc áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan HCNN.
Chi tiết
Tổng số : 52 bài viết
Trang
123456