Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2019 tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật
Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng… Trong năm 2019, công tác quản lý đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận được nâng cao và có những nét nổi bật đáng kể, đã tăng cường được hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, cũng như góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau:
Chi tiết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về An toàn đồ chơi trẻ em
Ngày 30/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em, ký hiệu QCVN 03:2019/BKHCN, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019 thay thế QCVN 03:2009/BKHCN.
Chi tiết
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4685/KH-BCĐLNVSATTP ngày 9/12/2019 về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.


Chi tiết
Bộ KH&CN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED
Ngày 25/9/2019 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN).
Chi tiết
Kết quả công tác thanh tra chuyên đề diện rộng đối với thiết bị điện, điện tử năm 2019
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ  và UBND tỉnh về việc triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng sản phẩm điện, điện tử năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh và Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn toàn tỉnh.
Chi tiết
Bãi bỏ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày 10/12/2019 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định số 3180/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Chi tiết
Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Theo thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ
Chi tiết
Kết quả kiểm tra trực tiếp tình hình áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2019 theo Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh
Triển khai Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019, trong Quý III và Quý IV, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trực tiếp tại 20/21 cơ quan theo nhiệm vụ tỉnh giao.

Chi tiết
Dự thảo Nghị định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và trên đường thuỷ nội địa

Vừa qua Bộ Giao thông Vận tải ban hành văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.


Chi tiết
Tổng số : 180 bài viết
Trang
12345678910Tiếp