Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2017

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp quản lý đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017 giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Phòng Kinh tế & Hạ Tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố trong những tháng cuối năm 2017. Chi cục đã có văn bản hướng dẫn các huyện phối hợp, triển khai một số nội dung sau:

Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung các quy định cơ bản sau, gồm:

Chi tiết
Hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa”

Ngày 20/7/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tham dự hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị còn có Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh phía Nam cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trong khu vực.


Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc hội nghị

Chi tiết
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong 6 tháng đầu năm 2017, các Sở, ngành, địa phương tổ chức 80 lớp tập huấn cho hơn 1.973 lượt người tham dự với các nội dung: phổ biến các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thủy sản; áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật trong nuôi tôm, trồng trọt, kinh doanh du lịch, an toàn hóa chất.

Chi tiết
Kể từ ngày 10/7/2017, những vi phạm về đo lường, chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí thì áp dụng Nghị định có liên quan để xử phạt.

Theo quy định tại Khoản 5 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thì các hành vi vi phạm quy định về đo lường, chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí thì áp dụng Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan để xử phạt.

Chi tiết
Sửa đổi quy định về công bố công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

Theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 15/5/2017, các quy định về công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa có nhiều thay đổi. 

Chi tiết
Bình Thuận: Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-TĐC ngày 12/6/2017 về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Quyết định số 1274/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa,

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa như sau:

Xem file đính kèm tại đây./.

Quang Luận

Chi tiết
Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực khoa học công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ KH&CN, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở KH&CN đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên đại bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Ban hành quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới

Ngày 12/5/2017, Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lương Chất lượng ký Quyết định số 701/QĐ-TĐC   về việc ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định trên là Quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới số hiệu ĐLVN 214:2017 thay thế ĐLVN 214:2009.

Chi tiết
Tổng số : 59 bài viết
Trang
123456