Hệ thống Văn bản
 Văn bản của Chi cục
 Văn bản của Tỉnh
 Văn bản của Trung Ương
Danh sách văn bản
Tiêu đềTrích yếu
Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa TT 05.2019.BKHCN_quy_dinh_chi_tiet_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_43.2017_ve_nhan_hang_hoa.pdf
Văn bản 143/CCTĐC-QLĐL ngày 29/6/2018 V/v Hướng dẫn bổ sung thực hiện quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Văn bản 135/CCTĐC-QLĐL ngày 5/7/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Văn bản 134/CCTĐC-QLĐL ngày 5/7/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Văn bản 1287/TĐC-HCHQ ngày 17/5/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 
Văn bản 314/TĐC-ĐL ngày 5/2/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Văn bản 08/CCTĐC-QLĐL ngày 10/01/2018
Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính Phủ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính Phủ Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính Phủ Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
1 2 3 4 5 6 7 8