Ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 26/8/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chi tiết
Ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2020.

Chi tiết
Sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Vừa qua, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với chủ đề: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta” dưới hình thức hội thi.

Chi tiết
Hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động

Bluezone là ứng dụng định vị cảnh báo xác định vùng an toàn do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành. Ứng dụng Bluezone sẽ ghi nhận sự tiếp xúc gần, vào lúc nào và trong bao nhiêu lâu để nhanh chóng xác định các đối tượng cần cách ly khi phát hiện F0 của COVID-19. Những người tiếp xúc gần với F0 sẽ được ứng dụng này thông báo về nguy cơ lây nhiễm.

Chi tiết
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020

Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 do Liên hợp quốc lựa chọn là là “Đổi mới vì một đại dương bền vững”. Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 là “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.

Chi tiết
Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị định số 45/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định  đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Chi tiết
Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học công nghệ

Ngày 10/12/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học công nghệ.

Chi tiết
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020 và Thông báo số 930/TB-SNV ngày 29/4/2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020; Để triển khai thực hiện việc tuyển dụng công chức đúng theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

Xem chi tiết (click vào link) Thông báo số 473 /SKHCN-VP ngày 04/5/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ v/v Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL thông báo niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020, theo đó đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020.

Chi tiết
Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 14/02/2020, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Linh Nhơn – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; dự Đại hội còn có 17 đồng chí Đảng viên chi bộ, các ông, bà đại diện đoàn thanh niên và các quần chúng ưu tú đang xem xét phát triển đảng.

Chi tiết
Tổng số : 335 bài viết
Trang
12345678910Tiếp