Kiểm soát chặt chất lượng muối nhập khẩu

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất điều chỉnh lại phương thức kiểm tra theo ba cấp độ (phương thức kiểm tra chặt; phương thức kiểm tra thông thường; phương thức kiểm tra giảm) nhằm áp dụng quản lý rủi ro, hậu kiểm, công nhận kết quả chứng nhận chất lượng muối của nước xuất khẩu, giảm tỷ lệ kiểm tra trước thông quan

Chi tiết
Phòng ngừa và xử trí ngộ độc nấm

Thời tiết ấm, ẩm rất thuận lợi cho các loài nấm phát triển và đây cũng là thời điểm thường xảy ra các vụ ngộ độc nấm.So với các loại ngộ độc khác thì ngộ độc nấm xảy ra ít hơn về số ca, nhưng tỷ lệ tử vong lại rất cao.

Chi tiết
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn

Qua công tác quản lý, kiểm tra về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phát hiện nhiều sản phẩm, hàng hóa đóng gói sẵn ghi lượng và định lượng không đúng theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn.

Chi tiết
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2324/QĐ-UBND, phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể:

Chi tiết
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Ngày 30/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2017 đối với các nhóm đối tượng sau đây:

Chi tiết
EU thông báo về hàng rào kỹ thuật đối với Bi ô xít và mỹ phẩm

Trong tháng 07/2017, EU có đưa ra một số thông báo cho các nước thành viên WTO liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với sản phẩm Bi ô xít và mỹ phẩm. Thời gian dự kiến có hiệu lực sẽ là sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Tạp chí chính thức của EU. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Chi tiết như sau:

Chi tiết
Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Ngày 27/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Chi tiết
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Ngày 01/8/2017, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-SKHCN kèm theo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phù hợp theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 5 Quyết định số 07/2016/QĐ- UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

Chi tiết
Hướng dẫn mới về công khai ngân sách

Ngày 15/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Đơn vị dự toán ngân sách và Tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung công khai cụ thể như sau:

Chi tiết
Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương xây dựng hệ thống thông tin hỏi - đáp về an toàn thực phẩm; đồng thời, có văn bản chỉ đạo thực hiện việc bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại các chợ, trung tâm thương mại.

Chi tiết
Tổng số : 99 bài viết
Trang
12345678910