Ngày KH&CN Việt Nam 2021: Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”, mục đích tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2021 nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN…

Chi tiết
Thông tư quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Ngày 11/3/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. 

Chi tiết
Quyết định Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Quyết định Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

Xem nội dung Quyết định tại đây

Chi tiết
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Chi tiết
Ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

Chi tiết
Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kết nạp Đảng viên mới

Ngày 02/11/2020, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với đồng chí Phạm Tú Oanh, cùng với sự tham gia của toàn thể đảng viên Chi bộ Chi cục tham dự.

Chi tiết
Ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, hóa đơn giấy sẽ chỉ được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022, từ ngày 1/7/2022 chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

Chi tiết
Ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 26/8/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chi tiết
Ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2020.

Chi tiết
Sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Vừa qua, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với chủ đề: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta” dưới hình thức hội thi.

Chi tiết
Tổng số : 342 bài viết
Trang
12345678910Tiếp