Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

61-QD cong khai tinh hinh dau tu xay dung, mua sam, giao, thue tai san cong.pdf