Quy định về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

Ngày 20/12/2017 Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini. Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 :2017/BCT về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini.


Chi tiết
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính phủ vừa quy định nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Theo Nghị định trên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước như: hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.


Chi tiết
Phiên bản mới ISO 31000:2018 giúp quản lý rủi ro đơn giản
Thiệt hại đối với danh tiếng hoặc thương hiệu, tội phạm mạng, nguy cơ chính trị và khủng bố là một trong những rủi ro mà các tổ chức tư nhân và công cộng thuộc mọi loại và quy mô trên thế giới phải đối mặt với tần suất ngày càng tăng. Phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 31000 vừa được ban hành nhằm quản lý sự không chắc chắn thường xảy ra
Chi tiết
Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017

Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017
Chi tiết
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2018

Nhằm nâng cao hoạt động giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện tốt hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, góp phần vào công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Tổ chức khảo sát thông tin lập Dự án triển khai ISO điện tử
Ngày 31/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 2898/KH-UBND về việc triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020 sẽ triển khai áp dụng ISO điện tử tại 29 các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, gồm các sở, ngành, UBND cấp huyện đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Chi tiết
Ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm

ISO/IEC 17025 - Tiêu chuẩn phổ biến nhất về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn vừa mới được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lại với những sửa đổi liên quan tới thay đổi gần đây về môi trường và các thực hành trong phòng thí nghiệm.

Chi tiết
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020, trong năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả:

Chi tiết
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

Trong năm 2017, để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, theo lĩnh vực được phân công, các Sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai khác.

Chi tiết
Quyết định ban hành văn bản Kỹ Thuật đo lường lường Việt Nam mới

Ngày 8/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ Thuật Đo lường Việt Nam.

Chi tiết
Tổng số : 53 bài viết
Trang
123456