Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Quyết định số 1274/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa,

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa như sau:

Xem file đính kèm tại đây./.

Quang Luận

Chi tiết
Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông

Ngày 12/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định công bố 10 Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông.

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho doanh nghiệp thủy sản

Trong thời gian qua, để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập với xu thế toàn cầu hóa, các doanh nghiệp thủy sản của tỉnh đã có sự quan tâm hơn trong viêc triển khai thực hiện các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.


Doanh nghiệp và báo cáo viên  trao đổi  tại khóa đào tạo


Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Ngày 22/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng phương pháp LEAN cho doanh nghiệp dệt may”.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may của tỉnh trong việc triển khai áp dụng các mô hình, công cụ quản lý nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận,


Lãnh đạo Chi cục TĐC phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Chi tiết
Thông tin về chuyển đổi phiên bản áp dụng sang TCVN ISO 9001:2015
Vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành văn bản số 751/TĐC-HCHQ ngày 12/4/2017 về việc áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan HCNN.
Chi tiết
Thông báo tập huấn hướng xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan triển khai trong năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020,
Chi tiết
Điều kiện lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 04/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. theo đó lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản phải đáp ứng điều kiện sau:

Chi tiết
Tiêu chuẩn mới về hệ thống quản lý áp dụng cho các tổ chức giáo dục

Giáo dục không chỉ là một quyền căn bản mà còn là một phần không thể thiếu của xã hội. Do vậy, chất lượng của các đơn vị giáo dục là mối quan tâm của tất thảy mọi người. Mặc dù không thể đảm bảo chắc chắn kết quả đầu ra, vẫn có rất nhiều điều mà viện giáo dục có thể làm để khuyến khích học hành và đảm bảo rằng học viên được trải nghiệm chất lượng đúng như kỳ vọng. Ý thức được điều đó, ISO đang tiến hành xây dựng một tiêu chuẩn quốc tế mới giúp các cơ sở giáo dục đạt được điều này.

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận: Tổ chức khóa đào tạo “Thực hành tốt 5S tại khu du lịch”

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai áp dụng các mô hình, công cụ quản lý nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả công việc cũng như thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết 09/TU về phát triển du lịch của Tỉnh ủy.

Chi tiết
Tổng số : 26 bài viết
Trang
123