Sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung các quy định cơ bản sau, gồm:

Chi tiết
Hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa”

Ngày 20/7/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tham dự hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị còn có Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh phía Nam cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trong khu vực.


Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc hội nghị

Chi tiết
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong 6 tháng đầu năm 2017, các Sở, ngành, địa phương tổ chức 80 lớp tập huấn cho hơn 1.973 lượt người tham dự với các nội dung: phổ biến các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thủy sản; áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật trong nuôi tôm, trồng trọt, kinh doanh du lịch, an toàn hóa chất.

Chi tiết
Sửa đổi quy định về công bố công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

Theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 15/5/2017, các quy định về công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa có nhiều thay đổi. 

Chi tiết
Bình Thuận: Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-TĐC ngày 12/6/2017 về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Quyết định số 1274/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa,

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa như sau:

Xem file đính kèm tại đây./.

Quang Luận

Chi tiết
Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông

Ngày 12/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định công bố 10 Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông.

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho doanh nghiệp thủy sản

Trong thời gian qua, để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập với xu thế toàn cầu hóa, các doanh nghiệp thủy sản của tỉnh đã có sự quan tâm hơn trong viêc triển khai thực hiện các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.


Doanh nghiệp và báo cáo viên  trao đổi  tại khóa đào tạo


Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Ngày 22/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng phương pháp LEAN cho doanh nghiệp dệt may”.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may của tỉnh trong việc triển khai áp dụng các mô hình, công cụ quản lý nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận,


Lãnh đạo Chi cục TĐC phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Chi tiết
Tổng số : 31 bài viết
Trang
1234