Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Ngày 22/5/2020 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN về việc Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.

Chi tiết
Áp chuẩn cho đèn LED từ 1/6/2020: Sản phẩm kém chất lượng ‘hết cửa’

Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ 1/6/2020 mặt hàng đèn LED phải kiểm tra chất lượng theo QCVN 19/2019/BKHCN.

Chi tiết
Quy định mới về chi phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kĩ thuật

Từ ngày 5/6/2020, các nội dung chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) sẽ được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Chi tiết
Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem rượu

Ngày 23/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu.

Chi tiết
Ban hành 02 QCVN mới trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

Ngày 20/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư 22/2019/TT-BKHCN ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú dùng trong y tế (QCVN 21:2019/BKHCN) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa (QCVN 22:2019/BKHCN), có hiệu lực từ ngày 20/6/2020.

Chi tiết
Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí

Kể từ ngày 15/3/2020, thương nhân kinh doanh khí, cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí phải thực hiện quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam theo Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 20/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Thông tư 15/2019/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ" (QCVN 20:2019/BKHCN), có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Chi tiết
Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Chi tiết
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông, ký hiệu QCVN 07:2019/BKHCN, thay thế cho QCVN 07:2011/BKHCN.

Chi tiết
Bộ KH&CN ban hành Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Ngày 26/6/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Chi tiết
Tổng số : 120 bài viết
Trang
12345678910Tiếp