Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ

(VietQ.vn) - Nền kinh tế chia sẻ được đánh giá là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất thế giới với tiềm năng trở thành nhân tố chính đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Chi tiết
Chính thức ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc
(VietQ.vn) - Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 06/2024 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10.
Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung nhóm sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED vào danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 12/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 367/QĐ-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung nhóm sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED tại Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết
Xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

(VietQ.vn) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Nếu đủ điều kiện theo quy định, dự án Luật này cũng sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Chi tiết
Đồ chơi an toàn hơn cho trẻ em ở mọi lứa tuổi với tiêu chuẩn F963

(VietQ.vn) - Ngành công nghiệp đồ chơi trên thực tế cần đến sự an toàn và là một công việc nghiêm túc. Trẻ em có bản chất tò mò và thích khám phá, đồng thời, có thể dễ bị tổn thương hơn những người ở độ tuổi lớn hơn, vì vậy những thay đổi gần đây về thông số kỹ thuật tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng về an toàn đồ chơi (F963) nhằm mục đích nâng cao các yêu cầu an toàn vốn đã rất chặt chẽ.

Chi tiết
Giải quyết vướng mắc trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở

(VietQ.vn) - Nội dung sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đề cập tới những vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

Chi tiết
Ban hành Thông tư quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ngày 18/01/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHCN về việc quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/3/2024, thay thế Thông tư 26/2012/TT-BKHCN và Thông tư 12/2017/TT-BKHCN.

Chi tiết
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

Trong năm qua với sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương, công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản đã triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước góp phần nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích, sức khỏe người tiêu dùng, quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Kết quả cụ thể như sau:

Chi tiết
Tiêu chuẩn liên quan đến việc thải bỏ các tấm pin mặt trời
(VietQ.vn) - Nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới (trong đó có Việt Nam) đã đưa ra tiêu chuẩn liên quan đến việc kiểm soát chất lượng và thải bỏ các tấm pin mặt trời.
Chi tiết
Mứt tết bắt buộc phải công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường
(VietQ.vn) - Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì mứt tết là sản phẩm bắt buộc phải công bố chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường.
Chi tiết
Tổng số : 296 bài viết
Trang
12345678910Tiếp