Ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm

ISO/IEC 17025 - Tiêu chuẩn phổ biến nhất về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn vừa mới được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lại với những sửa đổi liên quan tới thay đổi gần đây về môi trường và các thực hành trong phòng thí nghiệm.

Chi tiết
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020, trong năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả:

Chi tiết
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

Trong năm 2017, để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, theo lĩnh vực được phân công, các Sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai khác.

Chi tiết
Quyết định ban hành văn bản Kỹ Thuật đo lường lường Việt Nam mới

Ngày 8/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ Thuật Đo lường Việt Nam.

Chi tiết
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư 10/2017/TT-BXD về việc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. 

Chi tiết
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 12/8/2015 về việc tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và nhiệm vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2017, trong tháng 10/2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra các công ty khai thác khoáng sản (cát) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Từ 01/5/2018, buộc công bố hợp quy hàm lượng hóa chất trong sản phẩm dệt may

Kể từ ngày 01/5/2018, các sản phẩm dệt may trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Chi tiết
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017
Chi tiết
Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Ngày 21/9/2017 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BCT về việc Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Chi tiết
Quản lý chất lượng rượu theo quy chuẩn kỹ thuật

Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 

Chi tiết
Tổng số : 47 bài viết
Trang
12345