Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Chi tiết
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì
Trong thời gian từ ngày 30/9/2019 đến ngày 08/10/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp Đoàn thanh tra do Sở Công Thương chủ trì tổ chức thanh tra chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018 đối với 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lượng đối với phương tiện đo nhóm 2

Ngày 26/7/2019 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.


Chi tiết
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2019

Nhằm triển khai tốt các hoạt động quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong những tháng cuối năm 2019 theo Chương trình phối hợp quản lý giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Phòng Kinh tế & Hạ Tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố (Phòng KT&HT các huyện). Trong tháng 8 vừa qua, Chi cục đã ban hành Công văn số 152/CCTĐC-QLĐL ngày 06/8/2019, theo đó Chi cục đề nghị Phòng KT&HT các huyện rà soát Chương trình phối hợp năm 2019 và triển khai một số nội dung:


Chi tiết
Triển khai công tác kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đợt 3 năm 2019

Ngày 07/8/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-CCTĐC về việc kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đợt 3 năm 2019. Theo đó, trong đợt kiểm tra này sẽ tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng và trang sức, mỹ nghệ; khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và mũ bảo hiểm.


Chi tiết
Hội thảo Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tỉnh, thành phố năm 2019
Ngày 9/8/2019 vừa qua, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh, thành phố năm 2019
Chi tiết
Tiếp tục tổ chức 04 lớp Tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn tại các huyện, thị xã, thành phố
Để giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn tại các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh. Trong 03 ngày 11/6/2019, 12/6/2019 và 14/6/2019 vừa qua, Chi cục đã chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết tổ chức 03 Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn trên địa bàn của các huyện này.
Chi tiết
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019

Nhằm triển tốt Chương trình trình tập huấn năm 2019 và Kế hoạch phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2019 giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 07/6/2019, Chi cục đã chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phong, Bắc Bình tổ chức Lớp tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019 cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện Tuy Phong và Bắc Bình.


Chi tiết
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019

Nhằm triển khai tốt Kế hoạch, chương trình tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019. Đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời:


Chi tiết
Kết quả công tác phối hợp Đoàn thanh tra hoạt động điện lực do Sở Công Thương chủ trì trong năm 2019

Trong tháng 04/2019 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham gia phối hợp với Sở Công Thương thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường tại đơn vị Điện lực Phú Quý.


Chi tiết
Tổng số : 61 bài viết
Trang
1234567