Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì năm 2017

Trong thời gian từ ngày 21/9/2017 đến ngày 27/9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp Đoàn thanh tra do Sở Công Thương chủ trì tổ chức thanh tra chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 đối với 02 đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn trên địa bàn tỉnh (Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Bình Thuận và Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận thuộc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chi tiết
Tập huấn về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn

Nhằm giúp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (nước uống đóng chai; nước mắm, nước chấm; thủy hải sản; cà phê; muối; khí dầu mỏ hóa lỏng; phân bón; siêu thị…) thực hiện đúng các nội dung, quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn, vào ngày 30/8/2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Lớp tập huấn về đo lường chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn.


Chi tiết
Kiểm tra nhà nước về đo lường lĩnh vực kinh doanh điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Chương trình kiểm tra được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt đầu năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường lĩnh vực kinh doanh điện sinh hoạt tại địa bàn các huyện Phú Quý, Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết.

Chi tiết
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2017

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp quản lý đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017 giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Phòng Kinh tế & Hạ Tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố trong những tháng cuối năm 2017. Chi cục đã có văn bản hướng dẫn các huyện phối hợp, triển khai một số nội dung sau:

Chi tiết
Thực hiện phép đo đối chứng trong thương mại bán lẻ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, thì phép đo đối chứng được thực hiện như sau:

Chi tiết
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết
Kể từ ngày 10/7/2017, những vi phạm về đo lường, chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí thì áp dụng Nghị định có liên quan để xử phạt.

Theo quy định tại Khoản 5 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thì các hành vi vi phạm quy định về đo lường, chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí thì áp dụng Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan để xử phạt.

Chi tiết
Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực khoa học công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ KH&CN, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở KH&CN đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên đại bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Ban hành quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới

Ngày 12/5/2017, Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lương Chất lượng ký Quyết định số 701/QĐ-TĐC   về việc ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định trên là Quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới số hiệu ĐLVN 214:2017 thay thế ĐLVN 214:2009.

Chi tiết
Một số hướng dẫn mới trong kiểm tra nhà nước về đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 09/5/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn số 1011/TĐC-ĐL về việc thay thế Công văn số 1693/TĐC-ĐL ngày 08/9/2014 về hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN. Trong đó có một số điểm mới cần quan tâm như sau: 

Chi tiết
Tổng số : 26 bài viết
Trang
123