Kết quả chương trình công tác quản lý nhà nước về đo lường tại huyện Phú Quý

Tháng 6/2020 vừa qua, thực hiện Kế hoạch số 94/KH-CCTĐC ngày 20/5/2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn huyện Phú Quý. Chi cục đã cử Đoàn công tác phối hợp với Phòng Kinh tế Tài chính huyện Phú Quý, Thanh tra Sở KH&CN, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn huyện Phú Quý triển khai thực hiện Kế hoạch và đạt kết quả một số nội dung sau:

Chi tiết
Thêm thời hạn cho chứng chỉ kiểm định 7 loại phương tiện đo

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Chi tiết
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới

Bộ Khoa học và Công nghệ đang gấp rút nghiên cứu ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo Thông tư để sớm ban hành Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

Chi tiết
Sở KH&CN triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020

Thực hiện chỉ đạo, yêu cầu của UBND tỉnh về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 438/KH-SKHCN ngày 24/4/2020 triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020.

Chi tiết
Tuyên truyền tác hại của dịch cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm và người

Thực hiện nội dung Công văn số 379/BCĐ-TGV389 ngày 26/3/2020 của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Thuận (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm và người, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn triển khai.

Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí

Ngày 12/3/2020 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-BKHCN về việc Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

Chi tiết
Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý đo lường đối với taximet

Qua kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường trong 3 tháng đầu năm 2020 và quy định tại Điều 6 về “kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi” của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/4/2020. Theo đó, taximet là phương tiện đo nhóm 2 được doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi sử dụng làm phương tiện đo để tính tiền phải đảm bảo đầy đủ các quy định của nhà nước về đo lường.

Chi tiết
Chính phủ ban hành Nghị định kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 12/02/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2020

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

Chi tiết
Đồng hồ tính tiền (taximet) gắn trên xe taxi phải được kiểm định và kẹp chì

Ngày 17/01/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2020.

Chi tiết
Tổng số : 76 bài viết
Trang
12345678