Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực khoa học công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ KH&CN, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở KH&CN đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên đại bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Ban hành quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới

Ngày 12/5/2017, Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lương Chất lượng ký Quyết định số 701/QĐ-TĐC   về việc ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định trên là Quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới số hiệu ĐLVN 214:2017 thay thế ĐLVN 214:2009.

Chi tiết
Một số hướng dẫn mới trong kiểm tra nhà nước về đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 09/5/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn số 1011/TĐC-ĐL về việc thay thế Công văn số 1693/TĐC-ĐL ngày 08/9/2014 về hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN. Trong đó có một số điểm mới cần quan tâm như sau: 

Chi tiết
Kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, điện, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn huyện Phú Quý

Nhằm kiểm tra tình hình thi hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh, từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 5, Chi cục chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Phú Quý tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, điện, vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn huyện đảo.

Chi tiết
Triển khai công tác dán tem niên phong công tơ tổng của côt đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Đề án: “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì và có sự phối hợp của Chi cục Quản lý Thị trường.

Chi tiết
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì

Trong tháng 03/2017 vừa qua, Chi cục đã tham gia phối hợp với Sở Công Thương thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và pháp luật về đo lường của các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh năm 2016. Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra tại 03 đơn vị thuộc địa bàn huyện Tuy Phong. Đức Linh và thị xã La Gi. Kết quả các đơn vị điện lực đều thực hiện tốt các quy định của Luật Đo lường trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo, cụ thể như sau:

Chi tiết
Năm 2017 Chi cục tăng cường công tác phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện

Nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2017. Trên cơ sở kế hoạch được các Phòng Kinh tế&Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch "Phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017", với các hoạt động cụ thể như sau:

Chi tiết
Trong tháng 3, Chi cục triển khai kiểm tra các quy định về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2
Taximet, áp kế và cân ô tô là loại phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải thực hiện kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ KH&CN. Áp kế dùng để kiểm soát áp suất không khí trong các nồi hơi, bồn áp suất dùng trong sản xuất công nghiệp với mục đích là để bảo đảm an toàn con người; cân ô tô dùng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân; taximet dùng để tính cước phí vận chuyển hành khách bằng xe taxi.
Chi tiết
Bình Thuận: Đã xây dựng mới 06 trạm và nâng cấp 08 trạm cân đối chứng trong năm 2016

Để tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng mới, duy trì hoạt động các trạm cân đối chứng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đầu năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các Phòng Kinh tế&Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố đăng ký xây dựng mới và nâng cấp các trạm cân đối chứng trong chương trình phối hợp công tác, đồng thời thường xuyên liên hệ để hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật cùng các địa phương nâng cấp, xây dựng trạm cân đối chứng theo mẫu quy định. Vì vậy, công tác xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trong năm đạt kết quả tương đối tốt.

Chi tiết
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng cường sản xuất, kinh doanh các loại hàng hoá để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, đây cũng là điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn bất chính lợi dụng gian lận về đo lường, chất lượng hàng hóa để móc túi người tiêu dùng. Vì vậy, nhằm đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng cũng như tạo mô trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, từ trước Tết, Chi cục triển khai công tác kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường. 
Chi tiết
Tổng số : 19 bài viết
Trang
12