Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá XII) “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng cuối năm 2017
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo tuyển dụng năm 2017
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc trách nhiệm giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ KH&CN, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở KH&CN đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên đại bàn tỉnh Bình Thuận.

HOẠT ĐỘNG TBT

Nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động và tích cực hơn chắc chắn sẽ giành thị phần lớn bởi cá phi lê basa rất được ưa chuộng tại Ai Cập. Với quy mô dân số hơn 91 triệu dân, Ai Cập thực sự là thị trường lớn cho các nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thâm nhập quy mô thị trường này vẫn còn hạn chế với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Theo các chuyên gia kinh tế và thương nhân nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động và tích cực hơn chắc chắn sẽ giành thị phần lớn bởi cá phi lê basa rất được ưa chuộng tại Ai Cập.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác tham mưu.

Tham mưu Sở KH&CN các văn bản:

Văn bản gửi các sở, ngành liên quan đề nghị báo cáo tình hình công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; thông báo thực hiện Thông tư 02/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Văn bản gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2017 của tỉnh Bình Thuận;

Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 của Sở KH&CN; báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.