ISO /PAS 45005 - An toàn làm việc trong bối cảnh COVID-19

(VietQ.vn) - Nhằm giúp đỡ các tổ chức, nhân viên và người lao động trong các ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong đại dịch COVID-19 đã được xuất bản.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG

Hiện nay, tốc độ đô thị hoá phát triển rất nhanh tại các thành phố lớn của Việt Nam cũng như ở tại Bình Thuận, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng thép làm cốt bê tông rất cao.

Đề xuất cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa

(VietQ.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030.

Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-TĐC ngày 08/01/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành kế hoạch và phối hợp Phòng Kinh tế & Hạ tầng cấp huyện tổ chức kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó quy định sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng.

TRUNG TÂM KT TĐC

Như chúng ta đã biết, hệ thống pháp lý về đo lường của Nhà nước đã được hoàn thiện và áp dụng rộng khắp tới từng ngành, từng hạng mục công trình, thiết bị. Cân điện tử là một thiết bị đo lường khối lượng chịu sự quản lý, giám sát của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Vậy nên việc kiểm định cân điện tử trước khi lưu hành trên thị trường hay đưa vào sử dụng đảm bảo tính công bằng, chính xác là vô cùng quan trọng.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Về công tác tham mưu: Trong năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 28/02/2020); Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03/3/2020); Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021(Kế hoạch số 3545 /KH-UBND ngày 15/9/2020); Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP (UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4131/UBND-KGVXNV ngày 22/10/2020).