Bản tin TBT số 48

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 48 (Quý III/2019)
Nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin./.

Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO 22000:2018 tại Công ty TNHH Hải Nam

Theo nhu cầu đăng ký hỗ trợ của Công ty TNHH Hải Nam và thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”,

Ngày 21/4/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Công ty TNHH Hải Nam tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 sang tiêu chuẩn ISO 22000:2018 với sự tham gia của Ban lãnh đạo và nhân viên các bộ phận của Công ty.


Đào tạo “Nâng cao năng suất chất lượng theo phương pháp 5S” cho Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung

Triển khai Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận. Vừa qua, ngày 20/9/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Vinh Danh Việt tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng theo phương pháp 5S” tại Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung. Khóa đào tạo có sự tham gia của 30 học viên là lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, trưởng phòng, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan.


Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2019

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 2553/TĐC-QLCL ngày 22/8/2019 về việc kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ em và hàng hóa khác trong dịp Tết Trung thu năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2019.

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại UBND huyện Tánh Linh.

Ngày 06/9/2019, Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 tại UBND huyện Tánh Linh.


TIN TỨC

Công văn vừa được ban hành số 1216/TĐC-ĐL của Tổng cục TCĐLCL về việc thực hiện quy định Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó ngày 15 tháng 6 năm 2018, Lãnh đạo Bộ KH&CN đã ký ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 Của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kể từ ngày 01/7/2019 cột đo xăng dầu phải có in thiết bị ghi, in kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu. 


HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới


KẾT QUẢ CÔNG TÁC