Hơn 150 triệu sản phẩm đã được xác minh bởi GS1

(VietQ.vn) - Sử dụng công nghệ nền tảng xác minh danh tính sản phẩm toàn cầu do Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế (GS1) triển khai được xem là giải pháp hữu hiệu giúp cho nhà bán lẻ và người tiêu dùng xác minh thông tin sản phẩm trên thị trường một cách chuẩn xác.

Doanh nghiệp quản lý rủi ro về quyền riêng tư với ISO/IEC 27701

(VietQ.vn) - Trong một thế giới ngày càng kết nối, việc bảo vệ quyền riêng tư đã trở thành nhu cầu của xã hội. Khi các quy định về bảo vệ dữ liệu được thắt chặt, ISO / IEC 27701 có thể giúp doanh nghiệp tự tin quản lý các rủi ro về quyền riêng tư.

ISO 56006 - Công cụ, phương pháp quản lý đổi mới trong doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Chúng ta đang sống trong nền kinh tế tri thức, nơi thông tin là thứ thúc đẩy các quyết định kinh doanh. Môi trường, công nghệ và luật pháp thay đổi liên tục chỉ là một số yếu tố mà tổ chức cần tính đến, nhưng việc tổng hợp và phân tích thông tin đó không phải là nhiệm vụ đơn giản. Một tiêu chuẩn mới đã được xuất bản để hỗ trợ vấn đề này.

Thông báo của Liên minh châu Âu về sản phẩm hữu cơ

(VietQ.vn) - Liên minh châu Âu thông báo về Quy định thi hành luật của Uỷ ban châu Âu theo Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, thiết lập danh sách các nước thứ ba và danh sách các cơ quan kiểm soát và tổ chức kiểm soát đã được công nhận theo Điều 33 (2) và (3) của Quy định Hội đồng (EC) số 834/2007 cho mục đích nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ vào Liên minh.

Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu

(VietQ.vn) - Quy chuẩn QCVN 125:2021/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc gói tin và định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

TRUNG TÂM KT TĐC

Trong những năm qua, phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận không ngừng mở rộng đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm viên. Đặc biệt đầu tư các thiết bị phân tích chỉ tiêu hóa học như: HPLC, LC/MS/MS, GC/MS/EDC, ICP/MS, AAS, sắc ký ion… Phương pháp kiểm nghiệm được áp dụng theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế: TCVN, ISO, AOAC, …Bên cạnh đó, phòng thử nghiệm luôn duy trì được sự chỉ định của các Bộ ngành về các lĩnh vực an toàn thực phẩm, nông lâm thuỷ sản, quan trắc chất lượng môi trường phục vụ quản lý nhà nước tại Bình Thuận.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Trong tháng 10/2021, Chi cục đã triển khai các hoạt động cơ bản bám sát kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ cấp trên giao; chủ động rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và rà soát thực hiện cắt giảm, giãn, tiết kiệm thêm, thu hồi các khoản chi thường xuyên chậm triển khai trong năm 2021 phù hợp trong điều kiện thực hiện phòng chống dịch Covid-19, kết quả hoạt động đạt được một số nội dung sau: