Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017
Bình Thuận: Khảo sát chỉ số RON trong xăng sinh học E5 RON 92
Kỷ niệm ngày đo lường Việt - 20/01/2018
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018

TIN TỨC

Bình Thuận là tỉnh có khí hậu khô nóng quanh năm, do đó nhu cầu nhu cầu về nước đá nói chung và đá viên dùng liền nói riêng rất cao. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại nước đá được sử dụng trong các món thực phẩm, đồ uống hàng ngày đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho sức khỏe.

Kết quả hình ảnh cho Cần quan tâm đến chất lượng nước đá dùng liền

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng… Trong năm 2017, công tác quản lý đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận được nâng cao và có những nét nổi bật đáng kể, đã tăng cường được hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, cũng như góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau: