Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Tiếp nhận và giải quyết 10 hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tiếp nhận 10 hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết và đều giải quyết đúng và sớm hẹn.

Tháo gỡ khó khăn về mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp xuất khẩu

Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Bộ KH&CN đã kiến nghị với Bộ Tài chính giảm 50% mức phí cấp xác nhận sử dụng mã nước ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị định số 45/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định  đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2020

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục cấp 01 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), các chất ăn mòn (thuộc loại 8) cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận; văn bản đề xuất kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh; thực hiện khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đợt 1/2020.

Áp chuẩn cho đèn LED từ 1/6/2020: Sản phẩm kém chất lượng ‘hết cửa’

Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ 1/6/2020 mặt hàng đèn LED phải kiểm tra chất lượng theo QCVN 19/2019/BKHCN.

TIN TỨC

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020 và Thông báo số 930/TB-SNV ngày 29/4/2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020; Để triển khai thực hiện việc tuyển dụng công chức đúng theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

Xem chi tiết (click vào link) Thông báo số 473 /SKHCN-VP ngày 04/5/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ v/v Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Thực hiện chỉ đạo, yêu cầu của UBND tỉnh về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 438/KH-SKHCN ngày 24/4/2020 triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020.