KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm và Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, trong 8 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện kiểm định cho các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Các phương tiện đo được kiểm định bao gồm máy đo điện tim, máy đo điện não, cân sức khỏe, huyết áp kế, v.v... Các phương tiện đo sau khi kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường sẽ được dán tem kiểm định, dấu kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho cơ sở sử dụng. 

Tiêu chuẩn mới phân tích hàm lượng hoá chất trong đồ dùng

(VietQ.vn) - Các “hóa chất vĩnh cửu” (PFAS) thường tồn tại trong sản phẩm tiêu dùng hàng ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy Uỷ ban tiêu chuẩn ASTM đã phát triển bộ tiêu chuẩn phân tích lượng hóa chất có trong đồ dùng.

KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Kiểm nghiệm thực phẩm là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo sản phẩm thực phẩm được an toàn đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhà nước.

SELEN LÀ GÌ? CHẤT SELEN CÓ TÁC DỤNG GÌ ĐỐI VỚI SỨC KHỎE?

Selen tên đầy đủ là Selenium, là một khoáng chất cần thiết cho cơ thể, mặc dù chỉ chiếm một lượng nhỏ nhưng Selen lại có khả năng giúp cải thiện sức khỏe đáng kể, đồng thời còn giúp phòng chống lại bệnh tật rất hiệu quả.

Tập huấn các quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông thị trường

Nhằm hướng dẫn cho các tổ chức hoạt động kinh doanh vàng nắm vững nghiệp vụ quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn các quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông thị trường cho các Tổ chức, Doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Phan Thiết, cụ thể thời gian và nội dung như sau:

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022. Ngày 09/9/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quý III năm 2022 được Chi cục triển khai nghiêm túc, Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo các phòng thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ và các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến công dân. Đội ngũ CC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở. Kết quả cụ thể như sau: