Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận
Quy chế tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận
Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né
Nghị định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Tăng cường kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2017
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện nghiên cứu, rà soát, kiến nghị các nội dung vướng mắc, khó khăn để góp ý cho Chính phủ ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh theo Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của  Thủ tướng Chính phủ, trong đó có giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rà soát, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi đối với Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm,

HOẠT ĐỘNG TBT

Nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động và tích cực hơn chắc chắn sẽ giành thị phần lớn bởi cá phi lê basa rất được ưa chuộng tại Ai Cập. Với quy mô dân số hơn 91 triệu dân, Ai Cập thực sự là thị trường lớn cho các nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thâm nhập quy mô thị trường này vẫn còn hạn chế với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Theo các chuyên gia kinh tế và thương nhân nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động và tích cực hơn chắc chắn sẽ giành thị phần lớn bởi cá phi lê basa rất được ưa chuộng tại Ai Cập.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Kết quả hoạt động chuyên môn

- Hoàn thành trình Sở KH&CN đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm theo quyết định số 1313/QĐ – UBND ngày 19/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận;

- Hoàn thành việc xác định giá trị tài sản của Trung tâm trình UBND tỉnh quyết định giao vốn doanh nghiệp và UBND tỉnh đã có Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 về việc Giao tài sản nhà nước cho Trung tâm KT TCĐLCL theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp;

- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn số 16/HD-SKHCN ngày 01/5/2016 của Sở KHCN;

- Tổ chức đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng năng lực cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và được Bộ TN&MT duy trì chỉ định Trung tâm đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường;