Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý tuân thủ hiệu quả với tiêu chuẩn ISO 37301

(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn mới về quản lý tuân thủ vừa được xuất bản góp phần vào danh tiếng và sự tín nhiệm của tổ chức, xây dựng lòng tin của khách hàng.

Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 4 năm 2021

Trong tháng 4 năm 2021, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản: Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2012-2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 04/2021.

Tiêu chuẩn ISO 22956 – Quản lý tổ chức chăm sóc sức khỏe

(VietQ.vn) - Các hệ thống chăm sóc sức khỏe đang ngày càng hướng tới cách tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm và ISO đi đầu trong sự phát triển này.

Áp dụng TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính Nhà nước: Những hiệu quả thiết thực

Tại Hội nghị sơ kết việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Hành chính nhà nước giai đoạn 2015 – 2020, các ý kiến đã nhấn mạnh những hiệu quả thiết thực mà hoạt động này mang lại.

Tiêu chuẩn hóa và quản lý an toàn đối với thiết bị điện, điện tử gia dụng

Thiết bị điện và điện tử gia dụng là loại thiết bị được sử dụng rộng rãi trong dân dụng. Hầu như mỗi hộ gia đình ở Việt Nam đều sử dụng ít nhất từ 1 đến 2 thiết bị điện gia dụng.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

HOẠT ĐỘNG TBT - NSCL - TXNG

Nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021 về thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh trong 5 năm 2021-2025.

TRUNG TÂM KT TĐC

Như chúng ta đã biết, hệ thống pháp lý về đo lường của Nhà nước đã được hoàn thiện và áp dụng rộng khắp tới từng ngành, từng hạng mục công trình, thiết bị. Cân điện tử là một thiết bị đo lường khối lượng chịu sự quản lý, giám sát của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Vậy nên việc kiểm định cân điện tử trước khi lưu hành trên thị trường hay đưa vào sử dụng đảm bảo tính công bằng, chính xác là vô cùng quan trọng.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Về công tác tham mưu: Trong năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 28/02/2020); Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03/3/2020); Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021(Kế hoạch số 3545 /KH-UBND ngày 15/9/2020); Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP (UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4131/UBND-KGVXNV ngày 22/10/2020).