Thông báo: Tổ chức lớp tập huấn các quy định quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho các cơ sở kinh doanh tại huyện Tánh Linh, Đức Linh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh, Đức Linh tổ chức lớp tập huấn các quy định mới về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo Thông tư số 20/2019/BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau:

Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020 trên địa bàn thị xã La Gi và huyện Hàm Tân

Tiếp tục triển khai Kế hoạch tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020, gày 13/11/2020 vừa qua, tại Thị xã La Gi, Chi cục đã chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế Thị xã La Gi, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân tổ chức Lớp tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020 cho các doanh nghiệp kinh doanh, chiết nạp LPG đang hoạt động trên địa bàn huyện Hàm Tân và thị xã La Gi.

Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2020

Về công tác tham mưu: Trong tháng 11 năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Tham mưu UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP (UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4131/UBND-KGVXNV ngày 22/10/2020).

KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Vào mùa mưa là thời điểm thường xuyên xảy ra mưa giông kèm theo sấm sét nhiều, đó là một nguy cơ tiềm ẩn gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người. Trong cuộc sống hiện nay, có rất nhiều toà nhà cao tầng, cùng với những hạng mục công trình có chứa nhiều kim loại có nguy cơ bị sét đánh nhiều. Do đó, để bảo vệ tài sản cũng như tính mạng con người, chúng ta phải lắp đặt hệ thống chống sét để khi sét đánh vào thì cột thu lôi sẽ truyền nguồn năng lượng do sét đánh này xuống dưới đất thông qua dây dẫn của hệ thống chống sét xuống đất, và sẽ triệt tiêu dòng điện phóng của sét khi đánh xuống.

Các lợi ích đạt được khi doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

(VietQ.vn) - Có thể thấy, vấn đề an toàn lao động cần trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu trong mọi ngành sản xuất. Đây chính là điều kiện thiết yếu để doanh nghiệp có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Tiếp tục triển khai Kế hoạch tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020, gày 13/11/2020 vừa qua, tại Thị xã La Gi, Chi cục đã chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế Thị xã La Gi, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân tổ chức Lớp tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020 cho các doanh nghiệp kinh doanh, chiết nạp LPG đang hoạt động trên địa bàn huyện Hàm Tân và thị xã La Gi.

HOẠT ĐỘNG TBT - NSCL - TXNG

Thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, bằng nhiều giải pháp khác nhau, tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình đến các đối tượng có liên quan của Chương trình đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

TRUNG TÂM KT TĐC

Ngày 31/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2832/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Trong đó quy trình kiểm định cân Ô tô được thay đổi từ ĐLVN 13: 2009 thành ĐLVN 13:2019. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.