Tiếp tục tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành nước mắm

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm(TCVN 12607: 2019) do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thẩm định và trình công bố Tiêu chuẩn quốc gia, hai Bộ cung cấp một số thông tin  chính thức về vấn đề này như sau:


Tránh nhầm lẫn giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn

Theo quy định pháp luật, tiêu chuẩn khác quy chuẩn thế nào? Tiêu chuẩn có ý nghĩa gì đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng?


Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2019

Trong tháng 3 năm 2019, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/02/2019).


Dừng công bố dự thảo tiêu chuẩn về nước mắm

Dự thảo chưa đảm bảo sự đồng thuận - một trong ba nguyên tắc quan trọng nhất của một văn bản khi ban hành, theo cơ quan soạn thảo. 


TIN TỨC

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. Kể từ ngày 01/02/2019, Trung tâm triển khai cung cấp đăng ký dịch vụ kiểm định phương tiện đo, thử nghiệm sản phẩm hàng hóa, quan trắc môi trường, đo điện trở chống sét…. trực tuyến thông qua website: www.tdcbinhthuan.vn

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng truy cập vào địa chỉ: www.tdcbinhthuan.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0252 3699699 – 0913185865 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

Trung tâm Kỹ thuật TĐC Bình Thuận
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Nhằm hỗ trợ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận trong việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

Vừa qua, ngày 14/11/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”. Việc tổ chức đào tạo này được thực hiện theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.

HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới