Lịch tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2024

Lịch tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2024 

08-TB lich tiep Cong dan nam 2024.signed.signed.pdf