Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

Trong năm 2017, để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, theo lĩnh vực được phân công, các Sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai khác.Cụ thể: Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Kế hoạch số 486/KH-UBND ngày 15/02/2017 về nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 15/02/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh uỷ Bình Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới; Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 quy định về mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”.

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Trung ương và của tỉnh, năm 2017, các Sở, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến như: đưa tin, bài; tổ chức hội nghị, tập huấn; ban hành các văn bản hướng dẫn,... Nổi bật như Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến, thông báo bằng văn bản nội dung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đến các Sở, ngành, địa phương; tổ chức 07 lớp tập huấn các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (ghi nhãn hàng hóa, áp dụng mã số mã vạch) cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (hàng đóng gói sẵn theo định lượng, kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, vàng trang sức, mỹ nghệ). Sở Y tế tổ chức 26 lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm với 2.044 người tham dự; phát thanh : 2.167 lượt;  Báo viết: 05 bài; Nói chuyện: 187 buổi/ 2580 người; Treo băng rôn: 656 cái; Áp phích : 5.120 cái; cấp phát đĩa VCD, CD: 1.049 cái; thực hiện 743 buổi tuyên truyền lưu động về các thông điệp an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 31 lớp tập huấn với 1.358 người tham dự, 02 hội thảo, xây dựng 09 phóng sự quảng bá chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, viết 17 tin bài đăng trên báo Bình Thuận, in 7.000 tờ rơi, treo 07 pano quảng bá chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn…

Về hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy

- Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn (sản phẩm cột điện bê tông cốt thép ly tâm, gạch bê tông tự chèn )

- Lĩnh vực y tế: Tiếp nhận 271 hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và 47 hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm: nước uống đóng chai, sản phẩm thủy sản, nước mắm, nước chấm, nước tương....

- Lĩnh vực xây dựng: Tiếp nhận 27 công bố hợp quy về sản phẩm vật liệu xây dựng.

- Lĩnh vực nông nghiệp và PTNT: Tiếp nhận 16 hồ sơ công bố hợp quy về sản phẩm phân bón, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi. 

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát

Trong năm 2017, các Sở, ngành và địa phương đã tiến hành thanh tra - kiểm tra 2.594 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá: xăng dầu, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện – điện tử, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm, thủy sản, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông v.v... Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 401 cơ sở, chiếm tỷ lệ 15,46% (kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông). Các hành vi vi phạm chủ yếu: chất lượng sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với mức chất lượng đã công bố theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định; chưa thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng; sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng, v.v…

Kết quả thanh tra, kiểm tra cụ thể như sau:

Đơn vị triển khai

Số cơ sở thanh kiểm tra

Số cơ sở vi phạm

Tỷ lệ cơ sở vi phạm

(%)

Sở Nông nghiệp và PTNT

1.328

61

4,6

Sở Công Thương

696

264

37,9

Sở Y tế

362

56

15,5

Sở Khoa học và Công nghệ

144

12

8,3

Sở Xây dựng

5

4

80

Sở Thông tin và Truyền thông

59

4

6,8

Tổng cộng

2.594

401

15,4

+ Giám sát chất lượng hàng hóa

Song song với hoạt động thanh kiểm tra, công tác giám sát chất lượng hàng hóa trong năm cũng được các sở, ngành quan tâm triển khai:

Sở Nông nghiệp và PTNT lấy 241 mẫu thủy sản, nông sản để giám sát chất lượng, kết quả: 09 mẫu kiểm nghiệm không đạt (06 mẫu nhiễm CAP, 03 mẫu thịt nhiễm Salmonella); Kiểm soát giết mổ tại 11 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm do các địa phương quy hoạch và 17 điểm giết mổ nhỏ lẻ.

Sở Khoa học và Công nghệ lấy 122 mẫu xăng để giám sát chất lượng. Qua kết quả giám sát, đã tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có mẫu xăng không đạt chất lượng.

Về hoạt động xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực phòng thử nghiệm trọng điểm của tỉnh

Trong năm 2017, để phục vụ tốt việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu chỉ tiêu thử nghiệm, kiểm định – hiệu chuẩn mới, duy trì hiệu lực hệ thống quản lý phòng thử nghiệm – hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, tổ chức đánh giá giám sát, mở rộng năng lực và được Bộ TN&MT chỉ định Trung tâm đủ điều kiện hoạt động quan trắc và phân tích môi trường; Duy trì chỉ định các phòng thử nghiệm chuyên ngành: phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng thử nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đầu tư cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 01 phòng kiểm nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá mức độ gây hại của dịch hại, ruồi đục quả trên thanh long.

Về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Hỗ trợ kinh phí thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 04 tổ chức, doanh nghiệp với số tiền 128 triệu đồng; Hỗ trợ đào tạo kiến thức và kỹ năng thực hiện nâng cao năng suất chất lượng (5S, LEAN, ISO 9001:2015) cho 11 tổ chức, doanh nghiệp; Hỗ trợ 01 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017.

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông thủy sản áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, quảng bá chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với tổng số tiền 622,4 triệu đồng.

Lĩnh vực công thương: hỗ trợ thực hiện 17 đề án khuyến công với tổng kinh phí hỗ trợ gần 2,06 tỷ đồng./.

Hoàng Tuân


Các tin tiếp
Ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm   (18/1/2018)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Quyết định ban hành văn bản Kỹ Thuật đo lường lường Việt Nam mới   (8/12/2017)
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (4/12/2017)
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (7/11/2017)
Từ 01/5/2018, buộc công bố hợp quy hàm lượng hóa chất trong sản phẩm dệt may   (27/10/2017)
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017   (13/10/2017)
Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu   (6/10/2017)
Quản lý chất lượng rượu theo quy chuẩn kỹ thuật   (6/10/2017)
Phải ghi rõ tên loại phân bón trên nhãn hàng hóa   (25/9/2017)
Tăng cường kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận kiến nghị sửa đổi Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm   (18/9/2017)
Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng   (18/9/2017)
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông – vận tải và thông tin truyền thông   (5/9/2017)
Bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng   (23/8/2017)
Sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu   (3/8/2017)
Hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa”   (27/7/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017   (3/7/2017)
Sửa đổi quy định về công bố công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa   (30/6/2017)
Bình Thuận: Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017   (28/6/2017)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa   (27/6/2017)
Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông   (5/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho doanh nghiệp thủy sản   (31/5/2017)
Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.   (29/5/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng phương pháp LEAN cho doanh nghiệp dệt may”.   (29/5/2017)
Thông tin về chuyển đổi phiên bản áp dụng sang TCVN ISO 9001:2015   (9/5/2017)
Thông báo tập huấn hướng xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan triển khai trong năm 2017   (9/5/2017)
Điều kiện lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản   (9/5/2017)
Tiêu chuẩn mới về hệ thống quản lý áp dụng cho các tổ chức giáo dục   (28/4/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận: Tổ chức khóa đào tạo “Thực hành tốt 5S tại khu du lịch”   (27/4/2017)
Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa   (20/4/2017)
Quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối   (14/4/2017)
Kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn sản phẩm, hàng hóa   (5/4/2017)
Công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) mới trên lĩnh vực giao thông vận tải   (28/3/2017)
Quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện   (7/2/2017)
Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa phải công bố hợp quy   (16/1/2017)
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc trách nhiệm giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (16/1/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016   (29/12/2016)
Kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2016   (30/11/2016)
Cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không bảo đảm an toàn   (30/11/2016)
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (14/11/2016)
Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp   (2/11/2016)
Bình Thuận triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 năm 2016   (20/10/2016)
Bình Thuận triển khai kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2016   (29/9/2016)
Phan Thiết: Tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng vật liệu xây dựng   (28/9/2016)
Những điểm mới trong Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ KHCN   (22/9/2016)