Bình Thuận thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm

Sáng 11/7/2017, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm do đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận. Tiếp và làm việc với Đoàn có Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.Hiện nay, Đảng bộ tỉnh hiện có 15 Đảng bộ trực thuộc với 515 tổ chức cơ sở Đảng, 2.354 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và 32.289 đảng viên. Toàn tỉnh có 28.394 cán bộ, công chức, viên chức các cấp, trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý hiện có 420 đồng chí. Tổng số Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở là 2.277, cấp huyện là 81 tổ chức. Tổng số cán bộ Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội có 11.861 người. Tổng số đoàn viên, hội viên là 524.190 người

Các đồng chí trong Đoàn khảo sát

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức và cá nhân hằng năm, nhất là đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; đã phân cấp quản lý cán bộ rõ ràng, phát huy trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong công tác đánh giá cán bộ. Nội dung, tiêu chí đánh giá cán bộ được cụ thể hoá theo hướng lượng hoá nhiều tiêu chí để đánh giá cán bộ đúng với từng nhóm chức danh cán bộ và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung sao cho phù hợp. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm đã ngày càng đi vào nề nếp, cơ bản đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, vừa phát huy trách nhiệm tập thể và cá nhân của các địa phương, đơn vị, từng bước khắc phục dần tính chung chung, hình thức, chạy theo thành tích. Việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá và quy trình thẩm định ngày càng hoàn thiện, phát huy trách nhiệm của các cơ quan liên quan và trách nhiệm của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đặc biệt là người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá cán bộ cấp dưới. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã bám sát các quy định theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, được cụ thể hoá nhiều văn bản cụ thể đánh giá phù hợp từng loại hình tổ chức Đảng, được tiến hành cơ bản nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề mới đặt ra đối với công tác tổ chức và cán bộ, nhất là đối với công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ở một số khâu, một số bước vẫn chưa có biện pháp giải quyết, xử lý một cách đồng bộ, hữu hiệu; một số cơ quan làm công tác cán bộ còn chậm đổi mới về tư duy, phương pháp, chưa thật chủ động trong tham mưu, đề xuất về công tác này.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị: Bộ Chính trị chỉ đạo rà soát, sửa đổi quy định về đánh giá cán bộ, công chức theo Quyết định số 286-QĐ/TW của Bộ Chính trị sao cho đồng bộ với Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Sớm ban hành quy định về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đề nghị Trung ương nghiên cứu hướng dẫn đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm cần có sự ổn định về thời gian ít nhất một nhiệm kỳ để cơ sở chủ động trong thực hiện; có hướng dẫn tiêu chí đánh giá, phân loại cấp ủy, cấp cơ sở, qua đó làm cơ sở để đánh giá, xếp loại và khen thưởng cấp ủy cấp trên theo Quy định Điều lệ Đảng…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh cho buổi làm việc ngày hôm nay. Báo cáo của tỉnh đã thể hiện đầy đủ những ưu, khuyết điểm trong công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức và cá nhân, cũng như  nêu bật lên những kiến nghị và kinh nghiệm thực tiễn của tỉnh trong thời gian qua. Trong thời gian tới, tới đồng chí Nguyễn Văn Thành đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức, cá nhân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn Đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận. Tiếp thu ý kiến đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trong thời gian tới, tỉnh sẽ khắc phục những khó khăn, hạn chế hiện có, đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức, cá nhân hằng năm./.

Nguồn binhthuan.gov.vn


Các tin tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về sữa dạng lỏng có hiệu lực từ đầu tháng 3/2018   (21/8/2017)
Kiểm soát chặt chất lượng muối nhập khẩu   (14/8/2017)
Phòng ngừa và xử trí ngộ độc nấm   (14/8/2017)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (14/8/2017)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật   (11/8/2017)
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng   (11/8/2017)
EU thông báo về hàng rào kỹ thuật đối với Bi ô xít và mỹ phẩm   (11/8/2017)
Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức   (4/8/2017)
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2017)
Hướng dẫn mới về công khai ngân sách   (3/8/2017)
Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ   (27/7/2017)
Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2017   (26/7/2017)
MINISO ghi nhãn phụ “đối phó”, không có tem hợp quy: Xử phạt thế nào?   (21/7/2017)
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ   (21/7/2017)
Chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định về minh bạch, tài sản thu nhập   (21/7/2017)
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị   (21/7/2017)
Bình Thuận thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm   (13/7/2017)
PTT Vũ Đức Đam: Đổi mới hoạt động TCĐLCL để tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất chất lượng   (10/7/2017)
Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng cuối năm 2017   (10/7/2017)
Đường hóa học: Hiểu đúng để dùng   (6/7/2017)
Quy định chuẩn mực đạo đức của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (6/7/2017)
Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Các nước thành viên WTO đưa ra tiêu chuẩn mới dành cho xe đẩy và xe nâng trẻ em   (5/7/2017)
Bể bơi mini có thể gây ngộ độc chì, mẩn ngứa cho trẻ   (30/6/2017)
Chấn chỉnh công tác phòng chống tham nhũng   (30/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết 07 thủ tục hành chính   (27/6/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   (26/6/2017)
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2017   (14/6/2017)
Từ 1/1/2018, chỉ sản xuất xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95   (14/6/2017)
Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá XII) “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”   (9/6/2017)
Đưa chất khác vào xăng dầu để trục lợi bị phạt tới 100 triệu đồng   (6/6/2017)
Hiểu thêm về gạch bê tông nhẹ   (24/5/2017)
Tổng cục ban hành Quy trình kiểm định Cột đo xăng dầu mới   (24/5/2017)
Hồi chuông cảnh báo Cà phê giả   (16/5/2017)
Văn bản hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ   (11/5/2017)
Tiêu chí chọn nước mắm – gia vị không thể thiếu cho bữa cơm Việt   (11/5/2017)
Lựa chọn nước uống đóng chai phù hợp   (11/5/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên   (9/5/2017)
Công khai cá nhân, tổ chức buôn lậu, sản xuất vật tư nông nghiệp giả   (28/4/2017)
Tăng cường kiểm tra giám sát tại các điểm nóng về môi trường   (28/4/2017)
Tác hại của chất vàng ô trong thực phẩm   (27/4/2017)
Cách lựa chọn nước mắm ngon   (27/4/2017)
Nghị định 87/2016/NĐ-CP: Loại bỏ mũ bảo hiểm kém chất lượng trước khi ra thị trường   (24/4/2017)
Cập nhật tiêu chuẩn mới trong quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em   (24/4/2017)
Mở cửa các phòng thử nghiệm, kiểm định đón khách tham quan nhân dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.   (17/4/2017)
Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT là 02 tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm   (14/4/2017)
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.   (14/4/2017)
Xuất khẩu năm 2017: Tập trung vào ngành hàng thế mạnh   (12/4/2017)
Các sở, ban, ngành và địa phương cần chủ động đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính   (12/4/2017)
Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (12/4/2017)
Cơ sở để xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng   (12/4/2017)
Giải bóng đá mini 5 người tranh Cúp Tứ hùng TĐC năm 2017   (12/4/2017)
Thuốc bảo vệ thực vật và vấn đề bảo vệ môi trường   (5/4/2017)
Từ năm 2020, bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với mô tô, xe máy   (5/4/2017)
Hiểu đúng về màu thực phẩm để bảo vệ sức khỏe bản thân   (4/4/2017)
Sẽ có 77 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia   (28/3/2017)
Tiêu chuẩn mới về Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh   (21/3/2017)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thêm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành   (21/3/2017)
Sản xuất phân bón vô cơ “vào tầm ngắm” từ 15/3   (7/3/2017)
Bổ sung máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động   (7/3/2017)
Thông tư yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản   (28/2/2017)
Thông tư số 36/2015/TT-BCT (Thông tư 36) về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh có hiệu kể từ ngày 01/01/2017   (28/2/2017)
Lý do nên sử dụng gạch block để xây nhà   (28/2/2017)
40 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật   (23/2/2017)
Hiểm họa khôn lường từ súng đồ chơi   (22/2/2017)
Chính thức loại bỏ thuốc có hoạt chất 2,4 D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV   (20/2/2017)
Soát xét tiêu chuẩn về đánh giá hệ thống quản lý   (14/2/2017)
Viên bột giặt và hiểm họa gây mù mắt ở trẻ em   (13/2/2017)
Quy định ghi nhãn xuất xứ thực phẩm mới của Australia   (9/2/2017)
Công bố 7 phần bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống Việt Nam   (6/2/2017)
Bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam   (6/2/2017)
Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan   (16/1/2017)
Bình Thuận không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức   (11/1/2017)
Năm 2016, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định   (11/1/2017)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017   (11/1/2017)
25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy   (29/12/2016)
Kinh doanh gỗ toàn cầu dễ dàng hơn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO   (29/12/2016)
Rà soát toàn diện tiêu chuẩn nước mắm   (23/12/2016)
Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của Sở KH&CN Bình Thuận   (20/12/2016)
Phạt 4,2 tỷ đồng đối với 629 cơ sở vi phạm trong kinh doanh vàng   (7/12/2016)
Gạch bê tông nhẹ   (2/12/2016)
Thay đổi nhãn giá trị dinh dưỡng   (2/12/2016)
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp   (30/11/2016)
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy   (30/11/2016)
Cam kết trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện công tác cải cách hành chính   (30/11/2016)
Cảnh báo nguy hiểm với đồ chơi hạt nhựa nở Trung Quốc   (30/11/2016)
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan   (21/11/2016)
Đề xuất đưa Cysteamine vào danh mục chất cấm   (18/11/2016)
Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301:2012   (14/11/2016)
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong năm 2016   (2/11/2016)
Bán xăng kém chất lượng, doanh nghiệp bị xử phạt hơn 100 triệu đồng   (27/10/2016)
Thông tin báo chí kết quả kiểm tra nước mắm   (25/10/2016)
Xử lý sản phẩm phân bón vô cơ sai quy định   (7/10/2016)
Ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2016: Tiêu chuẩn – Tạo dựng lòng tin   (3/10/2016)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết   (29/9/2016)
Chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động phong trào trong giờ hành chính   (29/9/2016)
Hội nghị “Nâng cao kỹ năng truyền thông KH&CN của tỉnh Bình Thuận năm 2016”   (28/9/2016)
Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đổ chơi trẻ em Tết trung thu năm 2016   (22/9/2016)
Thức ăn chăn nuôi phải công bố hợp quy theo QCVN 01-183:2016/BNNPTNT   (22/9/2016)
Chi cục Hưng Yên tham gia học tập kinh nghiệm tại Chi cục Bình Thuận   (22/9/2016)