Tình hình xây dựng và và hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2020

Trong năm 2020, công tác triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động trạm cân tại các chợ thuộc địa bàn huyện, thị xã, thành phố được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phối hợp triển khai ngay từ đầu năm, cụ thể: Ban hành Chương trình phối hợp để làm cơ sở phối hợp, hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật trong việc nâng cấp, xây dựng trạm cân đối chứng theo mẫu quy định; thường xuyên phối hợp, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đo lường tại địa bàn chợ, trung tâm thương mại.Đến nay, tổng số trạm cân đã xây dựng là 65 trạm cân, gồm: Huyện Bắc Bình (04 trạm cân), Phú Quý (03 trạm cân), Tuy Phong (04 trạm cân), Hàm Thuận Bắc (11 trạm cân), Hàm Thuận Nam (08 trạm cân), Tánh Linh (05 trạm cân), Đức Linh (07 trạm cân), Hàm Tân (08 trạm cân), thị xã La Gi (04 trạm cân) và thành phố Phan Thiết (11 trạm cân). Số trạm cân đang hoạt động phục vụ người tiêu dùng: 55 trạm cân, số trạm cân tạm ngừng hoạt động: 10 trạm cân. Số lượt người thực hiện cân đối chứng hàng hóa tại các trạm cân trên địa bàn tỉnh là 42.220 lượt/năm

Trong năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức duy trì hoạt động, tổ chức tuyên truyền về lợi ích khi sử dụng trạm cân đối chứng. Các trạm cân đối chứng khi đưa vào hoạt động đã góp phần hạn chế gian lận thương mại trong buôn bán, tạo nề nếp kinh doanh lành mạnh, bảo vệ lợi ích chính đáng người tiêu dùng. Trong năm qua, trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố chưa xảy ra tình trạng khiếu nại liên quan đến hoạt động đo lường tại các chợ, trung tâm thương mại thông qua cân đối chứng.

Trong thời gian đến, để tất cả trạm cân đối chứng hoạt động có hiệu quả, các địa phương tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng để người dân hiểu và thực hiện cân đối chứng khi có nghi vấn về lượng hàng hóa trong mua bán, trao đổi; rà soát các trạm cân đối chứng (đang hoạt động và ngừng hoạt động), bố trí kinh phí để thực hiện duy trì, xây dựng mới trạm cân đối chứng và nâng cấp, sửa chữa những trạm cân cũ, hư hỏng, chưa phù hợp với quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh.

Hoàng Tuân


Các tin tiếp
Tăng cường quản lý về đo lường trong mua bán tại các chợ, khu du lịch   (5/7/2023)
Tình hình xây dựng và và hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2020   (7/1/2021)
Thực hiện phép đo đối chứng trong thương mại bán lẻ   (27/7/2017)
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ   (20/7/2017)
Bình Thuận: Đã xây dựng mới 06 trạm và nâng cấp 08 trạm cân đối chứng trong năm 2016   (13/2/2017)